VIL DU VÆRE MED TIL AT PRÆGE BADMINTONKLUBBEN??
Klub: Varde Badmintonklub af 1961
Publiceret af: Lars Skovgaard Svenningsen
Dato: 13-09-2018 07:55:53
Kategori: Generelt
     
Vi vil så gerne gøre en masse ting i Varde Badminton Klub, men må også erkende at vi alene i bestyrelsen ikke har kræfter til det.

Derfor vil vi forsøge at etablere nogle udvalg under bestyrelsen, som vil komme til at arbejde med nogle af de praktiske opgaver, der er i klubben. Det er en fantastisk mulighed for dig som seniorspiller eller jer som forældre til at være med til at præge klubben og gøre den til et endnu bedre tilbud til alle vores badmintonspillere.

Omfanget af opgaverne behøver ikke være så stort, bare der er hænder nok, så det kan være at man eksempelvis har en konkret opgave, som man føler at man kan bidrage til, så byd bare ind på den.

Der bliver etableret følgende udvalg:

TRÆNER/SPILLER UDVALG - ansvarlig Flemming Høj
kontakt på flh@danco-oil.dk eller 23381798
Ansvarsområder: Trænerrekruttering, kontakt til trænere, uddannelse af trænere, holdsætning ungdom og holdturnering

STÆVNEUDVALG - ansvarlig Carl Sørensen og Henrik Lykke - kontakt på kasserer@vardebk eller 29873865 eller sletten94@sletten94.dk 31317716
Ansvarsområder: Afvikling af stævner (DMU undtaget), rekruttering til dommerborde, invitation, program og præmier til stævner

AKTIVITETSUDVALG - ansvarlig Carsten Gervig Larsen - kontakt clgervig@gmail.com eller 22772708
Ansvarsområder: Afvikling af klubmesterskab, opstille aktivitetsplan over sæson, herunder evt. klubtur og afslutning, rekvirere frivillige til arrangementer

SPONSORUDVALG - ansvarlig Jacob Amby Andersen kontakt på jacobamby1@gmail.com eller 29257879 eller Kim Lauridsen på kim.lauridsen@godmail.dk eller 22310738
Ansvarsområder: Finde sponsorer til klubtøj og klub, udarbejde koncept og evt. virksomhedssamarbejde

SPILLERREKRUTERING - Bente Ballegård Larsen - kontakt på ballegaard@larsen.mail.dk eller 23312385
Ansvarsområder: Arrangere div. tiltag for at tiltrække nye spillere evt. i samarbejde med Aktivitetsudvalg

DMU UDVALG - ansvarlig Kim Lauridsen kontakt på kim.lauridsen@godmail.dk eller 22310738 eller Henrik Lykke kontakt på sletten94@sletten94.dk
Ansvarsområder: Alt under planlægning og rekruttering af DMU 2019 og 2020 i samarbejde med Badminton Danmark

Gør noget aktivt for din klub og kontakt den ansvarlige for det udvalg, hvor du gerne vil sætte dit præg på.

Vi glæder os til at høre fra dig!


 

 

Kontakt

Flemming Høj
Fredensvej 3
6800 Varde
Tlf.: 23 38 17 98
Email: formand@vardebk.dk