Om klubben


Varde Badmintonklub blev i sin nuværende form grundlagt i 1961. I dag har klubben ca. 400 medlemmer, og er dermed områdets næststørste badmintonklub. 
Klubben består udover bestyrelsen af et PR & Sponsorudvalg, et Træner og træningsudvalg, et Stævneudvalg og et Aktivitetsudvalg. Selvom det er selvstændige udvalg, har udvalgene stor gensidig glæde af hinanden. Klubben har mange gode trænere fra egne rækker, som vi hele tiden forsøger at give den nyeste uddannelse indenfor badminton.

VBK kan bedst betegnes som en breddeklub. Det betyder ikke, vi er uden sportslige ambitioner. Slet ikke. Men det betyder at vi prioriterer vore resurser på at skabe gode rammer for udvikling for alle medlemmer - fra nybegynder til førsteholdsspiller.
Vi synes selv vi har haft succes med vores stratigi om at give mange spillere mulighed for at dygtiggøre sig. Således har vi de senere år fået flere jyske og midtjyske mestre i ungdomsrækkerne. Ligeledes er seniorernes førstehold igen at finde i Danmarksserien ligesom vi har fået et andethold i serie 1.

VBK bliver i år støttet af Varde Kommunes Elite idrætspulje. dette betyder, at vi i klubben har fået mulighed for at gøre mere for vores bedste spillere. Vi er meget glade for, at kommunen således er med til at sætte VBK på landkortet og forstærke vores udvikling for de bedste.

VBK har nu ungdomsspillere der er udtaget til bruttolandsholdstrupper i ungdomsrækker, ligesom vi her i efteråret 2014 har haft to veteraner der fik en broncemedajle ved europamesterskaberne. Træningsudbuddet er godt for alle vore medlemmer og vi søger hele tiden at udvikle tilbuddene, så de står mål med medlemmernes forventninger.
Således omfatter træningsudbuddet nu badminton fra baby- og miniton, der er badminton for de yngste, mange ungdomshold af forskellig styrke og intensitet, videre til seniorspillere og fælleshold motion ligesom der naturligvis også er motionister der har egen bane.

I Varde Badmintonklub er der mange frivillige ledere. Der er mange der giver et nap med på et område - eller på flere områder. De er alle en del af forklaringen på årsagen til den gode udvikling VBK har gennemgået de senere år.
VBK har således gennemgået en positiv udviking såvel sportsligt som økonomisk, og klubben har i dag en sund og bæredygtig økonomi.

Kontakt

Flemming Høj
Fredensvej 3
6800 Varde
Tlf.: 23 38 17 98
Email: formand@vardebk.dk